EP.1 (5/7) อตีตาตอนแรก ย้อนหลัง 23 พ.ค.61

EP.1 (5/7) อตีตาตอนแรก ย้อนหลัง 23 พ.ค.61

 

EP.1 (5/7) อตีตาตอนแรก ย้อนหลัง 23 พ.ค.61

ดูคลิปละครอตีตา ตอนแรก วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คลิปอตีตา ย้อนหลัง ตอนแรก นักแสดงอตีตา : อ๋อม อรรคพันธ์, ไมค์ ภัทรเดช, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์, นาว ทิสานาฏ