EP.1 (2/5) นางสิบสองตอนแรก ย้อนหลัง 28 ก.ค.62

EP.1 (2/5) นางสิบสองตอนแรก ย้อนหลัง 28 ก.ค.62

 

EP.1 (2/5) นางสิบสองตอนแรก ย้อนหลัง 28 ก.ค.62

ดูคลิปละครนางสิบสอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คลิปนางสิบสอง ตอนแรก นักแสดงนางสิบสอง : ณพบ ประสบลาภ, เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, พลพจน์ พูลนิล, กมลวรรณ ศตรัตพะยูน, ชุติมา เอเวอรี่